ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

,,Czyste powietrze wokół nas”

Kwestionariusz dla przedszkolnego realizatora programu > Więcej...

 

"Mamo, Tato - co Wy na to"

Informacja z realizacji programu na terenie placówki za rok szkolny 2018/19 > Więcej...

 

,,Moje dziecko idzie do szkoły”

Sprawozdanie zbiorcze z realizacji programu pt. „Moje dziecko idzie do szkoły" 2017/18 > Wiecej...

 

,,Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny”

Sprawozdanie zbiorcze z realizacji programu pt. „Wiem, nie biorę! Jestem bezpieczny" 2017/18 > Wiecej...

 

,,Wybierz życie - pierwszy krok”

Sprawozdanie z realizacji programu pt. „WYBIERZ ŻYCIE – PIERWSZY KROK” w roku szkolnym 2018/2019 dla koordynatora szkolnego > Więcej...

 

"Trzymaj Formę"

Sprawozdanie z programu edukacyjnego "Trzymaj Formę" > Więcej...

 

Program: “ Bieg po zdrowie”
- sprawozdanie zbiorcze z realizacji programu pt.: “ Bieg po zdrowie” 2018/19 > Więcej...

 

Program: "ARS- czyli jak dbać o miłość"

Ankieta dla ucznia > Więcej...

Kwestionariusz ankiety dla szkolnego koordynatora > Więcej...

 

Profilaktyka raka jąder

Kwestionariusz ankiety do programu „Profilaktyka raka jądra” w roku szkolnym 2018/19 > Więcej...

Rak piersi to nowotwór złośliwy, którego symptomy kobieta może zaobserwować sama (m.in. podczas samodzielnego badania piersi).
Regularne samodzielne badania pozwalają wykryć już niewielkie zmiany w piersiach (ok. 1cm). Tak niewielkie guzy są zwykle nowotworami wyleczalnymi prawie w 100%.
 

15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi ustanowiony przez Europejską Koalicję do Walki z Rakiem Piersi (Europa Donna). Jego celem jest przypominanie o istotnym wpływie stylu życia na zdrowie piersi, możliwościach zapobiegania zachorowaniom na raka piersi oraz o roli wczesnego wykrywania w procesie leczenia raka piersi.

Jest to dobra okazja, aby pomyśleć o zdrowiu swoim i bliskich. Samobadanie oraz regularne badania profilaktyczne piersi są niezwykle ważne we wczesnym wykrywaniu raka, czyli wtedy, kiedy jest duża szansa na jego wyleczenie. Niezauważenie pierwszych objawów lub zwlekanie z pójściem na badania może spowodować, że leczenie jest trudniejsze i daje gorsze wyniki. Dlatego zwłaszcza w październiku zachęcamy do badań profilaktycznych.

 

ikona

Mammografia

ikona

Samobadanie

ikona

USG

World Health Organization 2019.

Corocznie, od 1950 r., w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Każdego roku motyw przewodni Światowego Dnia Zdrowia poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w obszarze zdrowia publicznego na świecie.
W roku 2019 Światowy Dzień Zdrowia będzie przebiegał, podobnie jak w roku ubiegłym, pod hasłem ,,Zdrowie dla wszystkich”, a jego tematem przewodnim będzie „Powszechna opieka medyczna”. Miliony ludzi wciąż nie mają do niej dostępu albo muszą wybierać pomiędzy opieką medyczną a jedzeniem, ubraniem lub nawet mieszkaniem.

Więcej...

Zobacz - strona internetowa Światowej Organizacji Zdrowia

Realizacja Projektu „Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny” w 2016 roku.

Projekt edukacyjny „Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny“ opracowany został przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Celem projektu jest wzrost świadomości społecznej na temat wpływu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej zorganizowali i przeprowadzili wśród wybranych grup odbiorców na terenie wszystkich powiatów województwa wielkopolskiego tematyczne działania informacyjno-edukacyjne: 55 szkoleń dla 1352 uczniów szkół gimnazjalnych, 32 szkolenia dla 695 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 52 wykłady dla 1664 osób z zakładów poprawczych, ośrodków wychowawczych, szkół specjalnych, uczestników wypoczynku letniego, 12 szkoleń dla 215 dyrektorów, nauczycieli, pielęgniarek środowiska szkolnego i rodziców.

zdjecie dopalacze

Projekt edukacyjny „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny“  - punkt informacyjno – edukacyjny
w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych w Sompolnie (PSSE Konin)Na terenie województwa wielkopolskiego występuje duże zagrożenie życia i zdrowia młodzieży wynikające z dostępności do substancji o działaniu psychoaktywnym. Dyrektorzy szkół wykazują zainteresowanie podejmowanymi działaniami, zwłaszcza jeżeli szkolenia prowadzone są przez osoby spoza szkoły. Uczestnicy szkoleń byli zainteresowani tematyką szkolenia, aktywnie i chętnie w nich uczestniczyli. Wyniki przeprowadzonych wśród uczniów ankiet wskazują, że posiadają oni wiedzę na temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem dopalaczy, ale i fakt, że dopalacze są ogólnodostępne i łatwo je nabyć.
Część uczniów przyznaje, że miała kontakt z dopalaczami. W roku szkolnym 2017/18 Projekt będzie kontynuowany w szkołach województwa wielkopolskiego. Więcej informacji na temat „dopalaczy” można znaleźć na stronach internetowych:
www.gis.gov.pl /w zakładce Zdrowie/
www.dopalaczeinfo.pl
www.narkomania.org.pl/prawo/

Projekt „Lekki tornister”
„Lekki Tornister” jest ogólnopolskim projektem, skierowanym do uczniów klas I–III szkół podstawowych. Zapoczątkowany został przez Fundację Rosa w 2011 roku, od 2016 roku prowadzony jest w partnerstwie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Działania edukacyjne realizowane w ramach Projekty dotyczą profilaktyki chorób układu ruchu wśród najmłodszych. Projekt adresowany jest do rodziców i opiekunów dzieci wczesnoszkolnych, aby regularnie kontrolowali zawartość plecaków swoich dzieci, do nauczycieli, by wymagali noszenia tylko niezbędnych podręczników, zeszytów i ćwiczeń oraz do samych uczniów, edukując ich, jak prawidłowo spakować i nosić tornister. Z przeprowadzonych badań wynika, że co drugi uczeń w wieku wczesnoszkolnym nosi tornister przekraczający 10% masy ciała, a średnio w plecakach znajduje się ponad kilogram zbędnych przedmiotów. Dzieci zabierają do szkoły coraz więcej rzeczy dodatkowych, w tym zabawek.

Projekt obejmuje:
1. Lekcje w szkołach - do szkół podstawowych, zgłaszających chęć udziału w kampanii, dostarczone zostaną bezpłatne materiały edukacyjne, pomocne w przeprowadzeniu lekcji nt. profilaktyki wad postawy. Nauczyciele otrzymują: przewodnik dydaktyczny, płytę CD z Bajką o Lekkim Tornistrze, plakat edukacyjny oraz karty zadań dla uczniów.
2. Spotkania edukacyjne - placówki, które prześlą najciekawsze sprawozdania z przeprowadzonych zajęć i/lub wykażą się wcześniejszą działalnością w zakresie profilaktyki wad postawy, odwiedzi zespół Fundacji. Przeprowadza on spotkanie edukacyjne dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Oprócz wysłuchania krótkiej prelekcji, najmłodsi uczestnicy wydarzenia mogą sprawdzić świeżo zdobytą wiedzę w quizach i zabawach z nagrodami. Na koniec spotkania odbywa się akcja ważenia i sprawdzania zawartości dziecięcych tornistrów.
3. Szafki szkolne - najbardziej aktywne szkoły mają także szansę na otrzymanie dla swoich uczniów szafek szkolnych. Dzieci z klas I–III będą w nich mogły zostawić cięższe, mniej potrzebne rzeczy.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie www.lekkitornister.org.

Szkoła Promująca Zdrowie
PIS województwa wielkopolskiego wspiera Szkoły Promujące Zdrowie zapraszając je do udziału w licznych przedsięwzięciach: programach edukacyjnych, akcjach i konkursach. Inicjatorem i koordynatorem Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
W roku szkolnym 2017/2018 w wielkopolskiej sieci szkół promujących zdrowie jest 284 placówek, w tym 153, które posiadają Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Kolejnych 109 jest w okresie przygotowawczym. Link do bazy Szkół Promujących Zdrowie w województwie wielkopolskim: http://wre.ko.poznan.pl/zdrowie/

Historia Szkoły Promującej Szkoły
Koncepcja Szkół Promujących Zdrowie (SzPZ) narodziła się w Europie w połowie lat 80, jako drugi po "Zdrowych miastach" projekt promocji zdrowia. W Polsce popularyzację idei Szkół Promujących Zdrowie rozpoczęto projektem "Szkoła Promująca Zdrowie", realizowanym pod kierunkiem pani profesor doktor habilitowanej Barbary Woynarowskiej w latach 1992–1995, w 14 szkołach podstawowych, zwanych „szkołami projektowymi".

Kalendarium ważnych wydarzeń w Europie:
- 1986 - Konferencja międzynarodowa "Szkoła Promujące Zdrowie" w Szkocji – dojrzewanie koncepcji.
- 1989 - pojawił się pierwszy oficjalny dokument – raport WHO "Zdrowa Szkoła" autorstwa I. Younga i T. Williamsa.
- 1991 - Zainicjowanie przez Biuro Regionalne dla Europy WHO projektu "Szkoły Promujące Zdrowie" w czterech krajach dokonywujących transformacji ustrojowej: w Czechach, Polsce, Słowacji i Węgrzech.
- 1992 - utworzenie przez organizację międzynarodowe – Komisję Europejską, Radę Europy i WHO – Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
- 1997 - I Konferencja Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowia w Grecji.

Kalendarium ważnych wydarzeń w Polsce:
- 1989 – pierwsza publikacja w polskim piśmiennictwie autorstwa T. Williamsa – współtwórcy koncepcji Szkół Promujących Zdrowie. Raport WHO „Zdrowa Szkoła” w języku polskim.
- 1991 – Porozumienie między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej.
- 1992 – przyjecie Polski do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz utworzenie pierwszej Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
- 1996 – I Konferencja Szkół Promujących Zdrowie w Lesznie.
- 1998 – II Konferencja Szkół Promujących Zdrowie w Gdańsku.
- 2000 – Porozumienie między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Zdrowia.
Źródło: „Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole” wydanie specjalne Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, zeszyt 10-11, Warszawa 2006

Więcej informacji na:

Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa wielkopolskiego rozpoczęła w październiku 2015 roku realizację programu edukacyjnego „Wybierz życie – pierwszy krok”. Program został zainicjowany przez Fundację MSD dla Zdrowia Kobiet w celu podniesienia poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z zakażeniami wirusem HPV i profilaktyki raka szyjki macicy wśród młodzieży ponadgimnazjalnej oraz ich rodziców i opiekunów.

W szkoleniach inaugurujących realizację programu w Poznaniu, Pile, Kaliszu, Koninie i Lesznie wzięło udział 194 szkolnych i powiatowych koordynatorów programu.

Rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości nowotworem złośliwym narządów płciowych u kobiet. Co roku w naszym kraju u blisko 3300 kobiet wykrywa się raka szyjki macicy, a około 1800 umiera z tego powodu. Rozwój nowotworu wiąże się ściśle z wieloletnim zakażeniem szyjki macicy wirusem brodawczaka ludzkiego HPV.

Skutecznym sposobem uchronienia się przed zachorowaniem na raka szyjki macicy jest regularnie przeprowadzane badanie ginekologiczne połączone z pobraniem wymazu cytologicznego z szyjki macicy. Cytologia to kilkuminutowe, bezbolesne badanie, które pozwala dokładnie ocenić zmiany
w obrębie szyjki macicy, zanim nabiorą one charakteru nowotworowego. Każda kobieta po 20 r. ż. powinna wykonywać cytologię, co najmniej raz na trzy lata, by uratować zdrowie, a może nawet życie. Im wcześniej choroba zostanie rozpoznana, tym większa jest szansa skutecznego jej wyleczenia.

Program „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – dziewcząt i chłopców z klas I, rodziców uczniów oraz kadry pedagogicznej. Jego głównym zadaniem jest zachęcanie do odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższego otoczenia poprzez regularne wykonywanie badań cytologicznych. Został pozytywnie zaopiniowany przez Kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wykrywania Raka Szyjki Macicy Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie oraz Krajowego Konsultanta w dziedzinie onkologii ginekologicznej.

W województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2015/2016 program obejmie ok. 20000 uczniów, a także ich rodziców i opiekunów. (pobierz)

Pobierz załączniki:
- informacja o programie
- informacja o HPV
- informacja o raku szyjki macicy
- badanie cytologiczne


Konkurs na film „Wybierz życie – pierwszy krok” - 2017.
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia organizuje we współpracy z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty oraz Fundacją MSD dla Zdrowia Kobiet konkurs na film dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - uczestników programu „Wybierz życie – pierwszy krok”.

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat raka szyjki macicy oraz jego profilaktyki, zaangażowanie młodzieży do czynnego zdobywania wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu, motywowanie dziewcząt do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie oraz przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w swoim środowisku.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu filmu dotyczącego profilaktyki raka szyjki macicy, z założeniem możliwości wykorzystania go w celach edukacyjnych. Do konkursu mogą być zgłoszone filmy: dokumentalne, animowane, fabularyzowane bądź inne. Na zwycięzców czekają nagrody ufundowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu oraz Wielkopolskie Kuratorium Oświaty.
Regulamin konkursu.

Pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Poznaniu opracowali projekt informacyjno–edukacyjny „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”, dofinansowany ze środków finansowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię.Cel ogólny Projektu to poprawa stanu zdrowia populacji dzieci i młodzieży w Polsce przez zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży narażonych na nadwagę, otyłość i choroby dietozależne na terenie województwa wielkopolskiego.

Projekt w zasadniczej formie realizowany był od stycznia 2009 roku do kwietnia 2011 roku. Komitet Mechanizmu Finansowego w dniu 14 maja 2012r. zaakceptował sprawozdanie końcowe z jego realizacji. Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie finansowej Projekt ma być kontynuowany przez 5 lat od daty przyjęcia przez Darczyńców sprawozdania końcowego (od maja 2012 do maja 2017 roku).

Oficjalna witryna programu: www.badzmyzdrowi.pl

Realizacja Programu w roku szkolnym 2014 /2015.
W roku szkolnym 2014/15 w placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie województwa wielkopolskiego realizowana była 13 edycja Programu „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”.

Program skierowany jest do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, ich rodziców i opiekunów. Do realizacji działań programowych wydrukowano 118 000 broszur dla rodziców „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”, 118 000 kolorowanek dla dzieci, 3 900 ulotek informacyjnych dla nauczycieli. Druk materiałów sfinansowało Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej - Oddział Terenowy w Poznaniu ze środków przekazanych przez Hochland Polska sp. z o.o. Materiały przekazano do placówek oświatowo-wychowawczych za pośrednictwem pracowników pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

W trakcie realizacji Programu pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa wielkopolskiego we współpracy z kadrą pedagogiczną szkół i przedszkoli zorganizowali i przeprowadzili 233 szkolenia i narady, w których uczestniczyło 2346 osób, w 3 062 wykładach, prelekcjach, pogadankach, instruktażach i rozmowach indywidualnych wzięło udział 25 519 dzieci i rodziców.

W 5 689 różnorodnych zajęciach tematycznych (m.in. pokazy, ćwiczenia, konkursy, gry i zabawy, festyny rodzinne) uczestniczyło 53 960 przedszkolaków, uczniów, rodziców.

Realizatorami Programu w placówkach oświatowo-wychowawczych byli nauczyciele nauczania przedszkolnego i zintegrowanego, opiekunowie świetlicy, pielęgniarki środowiska szkolnego, szkolni koordynatorzy wychowania zdrowotnego. Cele Programu realizowano m.in. poprzez wspólne oglądanie filmów edukacyjnych, wycieczki, spacery, piosenki, malowanie, rysowanie, ćwiczenia, zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, kąciki tematyczne, konkursy. Dzieci chętnie uczyły się poprzez zabawę i zajęcia praktyczne. Zdobywały wiedzę i umiejętności ważne dla zdrowia fizycznego i psychicznego, oglądały filmy, robiły prace plastyczne, uczyły się wierszy i piosenek związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem. Robiły kanapki oraz desery z owoców.
Różnorodne działania tematyczne zorganizowano we współpracy z przedstawicielami instytucji rządowych i samorządowych, dyrektorami szkół, radami rodziców, szkolną służbą zdrowia, pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych, policją, strażą pożarną, lokalnymi mediami.

Na spotkaniach z rodzicami najczęściej omawiane były zagadnienia związane z prawidłowym odżywianiem, dbałością o higienę, ograniczaniem oglądania telewizji na rzecz ruchu na świeżym powietrzu oraz zapewnieniem dzieciom odpowiedniej ilości snu, jako jednego z warunków prawidłowego funkcjonowania dziecka w szkole.
Program realizowany był w 1 421 szkołach i przedszkolach. Przeprowadzono w nich 809 wizytacji wraz z oceną realizacji, z których wynika, że prowadzone działania były zgodne z założeniami Programu.
Treści programu „Moje dziecko idzie do szkoły” korelują z podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej. Program rozwija i utrwala prawidłowe nawyki zdrowotne. Oceniany jest jako ciekawy. W opinii szkolnych koordynatorów i realizatorów Program został przyjęty pozytywnie przez rodziców, tematyka Programu cieszy się ich dużym zainteresowaniem. Treści programowe są chętnie realizowane przez nauczycieli i wychowawców w różnych formach pracy z dziećmi. Materiały oświatowo – zdrowotne zostały wysoko ocenione przez odbiorców i realizatorów.

Pozytywna ocena wartości dydaktycznych i merytorycznych przygotowanych materiałów oraz idea różnych działań tematycznych spowodowały, że pomimo wielu lat realizacji Programu nadal istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu działania z zakresu promocji zdrowia.


W roku szkolnym 2011/12 w szkołach i przedszkolach na terenie województwa wielkopolskiego realizowano 10 edycję Programu „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”. Program oraz materiały do jego realizacji opracowane zostały przez pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu.

Program skierowany jest do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, ich rodziców i opiekunów. Celem Programu jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych, przekonanie ich o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i środowisku szkolnym oraz zainteresowanie zdrowiem własnych dzieci i czynnikami wpływającymi na jego zachowanie.

Druk materiałów do realizacji Programu - 74 400 broszur dla rodziców pt. „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”, 3 800 ulotek informacyjnych dla nauczycieli i 74 400 kolorowanek dla dzieci opłacono ze środków finansowych Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej - Oddziału Terenowego w Poznaniu przy współpracy z firmą Hochland Polska Sp. z o.o. Dodatkowo firma Hochland Polska Sp. z o.o. przekazała dla wszystkich dzieci zakładki i długopisy.

Na terenie województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2011/12 program realizowany był 1 389 szkołach i przedszkolach. Pracownicy pionu oświaty zdrowotnej promocji zdrowia PIS przeprowadzili 839 wizytacji wraz z oceną realizacji Programu, z których wynika, że działania prowadzone były zgodnie z założeniami Programu. Zorganizowano i przeprowadzono 324 szkolenia i narady, w których uczestniczyło 1349 osób. W 223 wykładach, prelekcjach, pogadankach i instruktażach wzięło udział 3012 dzieci i rodziców. W 492 różnorodnych zajęciach (pokazy, ćwiczenia, konkursy, gry i zabawy, festyny rodzinne i sportowe) uczestniczyło 19 982 dzieci. Redakcjom lokalnych mediów przekazano 26 artykułów tematycznych, 3 audycje radiowe i 5 telewizyjnych. Informację na temat Programu zamieszczono na stronach internetowych WSSE i PSSE.

W przedszkolach i szkołach Program realizowany był przez nauczycieli nauczania zintegrowanego i przedszkolnego, pracowników szkolnej służby zdrowia, pedagogów szkolnych, psychologów. Do działań programowych włączyli się przedstawiciele policji, straży pożarnej, urzędów miast i gmin, lekarze, logopedzi, szkolni koordynatorzy zdrowia.

Realizatorzy Programu łączyli zagadnienia w nim uwzględnione z programami nauczania w przedszkolach i szkołach, w których ujęto podobne bloki tematyczne. Realizacja programu nie sprawiała trudności, natomiast pozwoliła na zwrócenie uwagi rodziców na istotne sprawy dotyczące zdrowia ich dzieci i przyczynia się do poszerzenia wiedzy rodziców i podniesienia ich świadomości prozdrowotnej.

Tematyka cieszy się dużym zainteresowaniem nauczycieli i rodziców oraz jest chętnie realizowana w różnych formach pracy z dziećmi. Dzieci chętnie uczyły się poprzez zabawę i zajęcia praktyczne. Zdobyły wiedzę i umiejętności ważne dla zdrowia fizycznego i psychicznego, oglądały filmy, robiły prace plastyczne, uczyły się wierszy i piosenek związanych ze zdrowiem, robiły kanapki, owocowe desery, uczestniczyły w festynach, grach i zabawach.

Działania programowe są stałym elementem edukacji zdrowotnej w przedszkolach i szkołach już nie tylko na terenie naszego województwa. Treści zawarte w Programie, pozytywna ocena wartości dydaktycznych i merytorycznych przygotowanych materiałów oraz potrzeba przekazywania wiedzy i uświadamiania rodziców o ich wpływie na zdrowie dzieci spowodowały, że w roku szkolnym 2011/12 Program realizowany był również przez pracowników pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województw: dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko – mazurskiego.

W roku szkolnym 2012/13 kolejna edycja Programu „Moje Dziecko Idzie do Szkoły” realizowana jest na terenie 8 województw i dodatkowo po raz pierwszy - na terenie województwa łódzkiego.

W roku szkolnym 2013/14 na terenie województwa wielkopolskiego realizowano 12 edycję Programu, skierowanego do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, ich rodziców i opiekunów. Ze środków finansowych Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej - Oddziału Terenowego w Poznaniu we współpracy z firmą Hochland Polska sp. z o.o. Wydrukowano i za pośrednictwem pracowników powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych do placówek oświatowo-wychowawczych przekazano 118 360 broszur dla rodziców „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”, 118 360 kolorowanek dla dzieci, 4 700 ulotek informacyjnych dla nauczycieli.

Czytaj całość

" Moje dziecko idzie do szkoły" - pobierz

Mapa strony

Mapa zagrożeń