ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian
Bezpieczna szkola

Od dłuższego czasu w mediach zwraca się uwagę na przeciążone tornistry/plecaki, które noszone przez Wasze dzieci są obok braku aktywności fizycznej jednym z czynników wpływających na wy-stępowanie wad postawy i bólu kręgosłupa.
Zbyt ciężki tornister/plecak może zaburzyć prawidłowy rozwój kręgosłupa dziecka, skutkiem czego jest boczne skrzywienie kręgosłupa czyli skolioza. Ciężary noszone przez dzieci wpływają negatyw-nie na stawy biodrowe, kolana, a także stopy. Skutki wad postawy, nabyte w dzieciństwie ujawniają się najczęściej dopiero w dojrzałym wieku (zwyrodnienie, ból kręgosłupa i stawów, nieprawidłowo-ści w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych). Według danych Głównego Urzędu Statystyczne-go dotyczących stanu zdrowia ludności Polski w 2004r. odsetek dzieci w wieku 0-14 lat, u których odnotowano przewlekłe choroby kręgosłupa wynosił 1,2%, natomiast w 2009r. odnotowano wzrost o 0,3%.

Więcej...

Zalecenie dotyczące tornistrów szkolnych - Źródło WSSE Poznań - Ulotka 1
Jak wybrać właściwy tornister i dobrze go spakować - Ulotka 2

Mapa strony

Mapa zagrożeń