ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian
Zaszczep sie wiedza

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie zaprasza do udziału w konkursie pod hasłem: „Zaszczep się wiedzą o szczepieniach” nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Głównym celem konkursu jest zwiększenie wiedzy dotyczącej znaczenia szczepień dla zdrowia publicznego i zdrowia jednostki oraz profilaktyki chorób zakaźnych.
Zadanie konkursowe polega na napisaniu konspektu lekcji poświęconej problematyce szczepień dla dzieci przedszkolnych, uczniów klas I-IV oraz V-VIII szkół podstawowych, a także szkół ponadgimnazjalnych.

Zał. nr 1 Formularz zgłoszeniowy > Więcej...
Zał. nr 2 Konspekt lekcji > Więcej...
Zał. nr 3 Harmonogram-Konkursu Zaszczep się wiedzą > Więcej...
Zał. nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych > Więcej...
Zał. nr 5 Wzór umowy o przeniesieniu praw autorskich_ver. 20.08.2018 > Więcej...
Zał. nr 6 Wykaz literatury-Konkursu Zaszczep się wiedzą > Więcej...
Informacja dla nauczycieli > Więcej...
Plakat Zaszczep sie wiedzą > Więcej...
Grafika Zaszczep sie wiedzą > Więcej...

Więcej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń