ul. Staszica 16, 62-500 Konin
Polish English French German Russian
 logo bez tla

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, jak każdego roku, sprawował nadzór sanitarno-higieniczny w placówkach wypoczynku zimowego, który w 2019 roku trwał od 14 do 27 stycznia.
W bieżącym roku, wg elektronicznej bazy wypoczynku prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgłoszono zorganizowanie 23 turnusów wypoczynku zimowego (w roku 2018 – 19 turnusów), w tym 19 półkolonii oraz 4 obozy wypoczynkowe.
Z wypoczynku w placówkach skontrolowanych przez pracowników PSSE w Koninie skorzystało 467 uczestników.
Półkolonie zostały zorganizowane w placówkach oświatowych, ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym, schronisku młodzieżowym, bibliotece publicznej, pomieszczeniach sali zabaw oraz świetlicach objętych stałym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Więcej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń