ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian
logo bez tla 

W roku 2018 pracownicy Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, w szkołach podstawowych na terenie miasta Konina, dokonali oceny realizacji wytycznych dot. urządzeń do dystrybucji wody wodociągowej w szkołach, zawartych w opracowaniu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny: „Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych – bezpieczne formy i zalecenia higieniczno-sanitarne”.

Więcej...

Poidekla1 

Poidelka2

Poidelka3

Mapa strony

Mapa zagrożeń