ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian
logo bez tla 

Pracownicy Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie w październiku 2018 roku dokonali oceny obciążenia uczniów ciężarem tornistrów w wybranych dwóch szkołach na terenie powiatu konińskiego.

Pomiary zostały wykonane w jednej szkole wiejskiej oraz w jednej miejskiej, w których są co najmniej dwie klasy w jednym roczniku oraz które posiadają gabinet profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami.
Ogółem zbadano 31 oddziałów klas I – VIII w obu szkołach.
Uczniowie zostali zważeni pojedynczo na wadze udostępnionej przez pielęgniarkę szkolną, oddzielnie uczeń i oddzielnie spakowany tornister.
Dane zbiorcze obejmują liczbę uczniów ogółem oraz liczby uczniów z tornistrami, których ciężar nie przekraczał 10% masy ciała (tzw. norma niska) i 15% masy ciała (tzw. norma wysoka).
Zostały również zebrane informacje o systemie prowadzenia zajęć (system pracowniany czy przydzielone sale dla poszczególnych oddziałów) oraz o możliwości pozostawienia w szkole części podręczników i przyborów szkolnych.

Więcej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń