ul. Staszica 16, 62-500 Konin
Polish English French German Russian
logo bez tla

Narażenie na działanie substancji niebezpiecznych może mieć negatywny wpływ na jakość życia, a nawet mu zagrażać. Zapobieganie tego rodzaju zagrożeniom we wszystkich miejscach pracy ma kluczowe znaczenie, ponieważ żaden sektor gospodarki nie jest całkowicie wolny od substancji niebezpiecznych. Promowanie kultury zapobiegania zagrożeniom w miejscu pracy przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i kadrze zarządzającej, i jest korzystne dla środowiska naturalnego.

Więcej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń