ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian
HIV plakat KONIN A3 CMYK 2018 Badania w kierunku zakażenia wirusem HIV prowadzone będą w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, ul. Staszica 16 w Punkcie Przyjmowania Materiałów do Badań, pokój nr 20.

Badania przeprowadzane są w sposób dyskretny i nie wymagają podawania żadnych danych personalnych.
Wszyscy pracownicy Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) mają obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości o pacjencie, zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza, ustawą o zawodzie pielęgniarki, zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej i ustawą o ochronie danych osobowych.

Plakat 1 > Tutaj...

Plakat 2 > Tutaj...

Więcej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń