ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian
Krotki film o HIV 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie zaprasza do współpracy przy realiza-cji konkursu dot. profilaktyki HIV/AIDS dla uczniów III klas gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem ,,Nie daj szansy AIDS”.
W roku szkolnym 2018/19 odbędzie się 15 edycja konkursu. Tegoroczne zadanie konkurso-we polega na wykonaniu przez uczniów filmu pt. ,,Krótki film o HIV”, który będzie propagował wiedzę o zakażeniach HIV i zakażeniach przenoszonych droga płciową.

- Regulamin konkursu > Tutaj...

- Karta zgłoszenia laureata etapu szkolnego > Tutaj...

- Zgoda opiekuna prawnego > Tutaj...

- Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu > Tutaj...

- Plakat zachęcający do udziału w konkursie > Tutaj...

Więcej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń