ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian
Wytyczne palcowki oswiatowo wychowawcze

Realizacja zagadnień wychowania zdrowotnego w placówkach oświatowo-wychowawczych powinna przebiegać zgodnie z podstawami programowymi w zakresie edukacji prozdrowotnej. W roku szkolnym 2018/2019 realizowane będą następujące programy edukacyjne w poszczególnych placówkach oświatowo - wychowawczych.

Wiecej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń