logo bez tla 

Przekazuje w  załączeniu informację o prowadzonym przez Wojskowy Instytut Higieny  i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego  w Warszawie kursie  szkoleniowym pt. : Wakcynologia Praktyczna" skierowanym do lekarzy i osób, które chciałyby się zapoznań z aktualnym stanem wiedzy w niniejszym zakresie.

Więcej...