ul. Staszica 16, 62-500 Konin
Polish English French German Russian

Ocena warunków sanitarno-higienicznych wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w 2018 roku na terenie miasta i powiatu konińskiego.

logo bez tla

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, jak każdego roku, sprawował nadzór sanitarno-higieniczny w placówkach wypoczynku zimowego, który w 2018 roku trwał od 15 stycz-nia do 25 lutego.
W bieżącym roku, wg elektronicznej bazy wypoczynku prowadzonej przez Ministerstwo Edu-kacji Narodowej zgłoszono zorganizowanie 19 turnusów wypoczynku zimowego (w roku 2017 – 23 turnusów), w tym 15 półkolonii oraz 4 obozy wypoczynkowe.

Więcej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń