Regionalna Dyrekcja  Lasów Państwowych w Poznaniu zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konsultacji  społecznej na temat konieczności użycia środka ochrony roślin o nazwie Dursban 480 EC, który służy do ochrony upraw przed szkodami powodowanymi przez pędraki.

Więcej...