ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian
Konkurs na film 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie zaprasza do współpracy przy realizacji konkursu dot. profilaktyki HIV/AIDS dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pod
hasłem ,,Nie daj szansy AIDS’’.
Tegoroczne zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych filmu pod tytułem ,,Krótka historia o HIV”, który będzie propagował wiedzę o akażeniach HIV i zakażeniach przenoszonych drogą płciową.

Więcej...

- Regulamin konkursu > Więcej...

- Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka > Więcej...

- Zgoda uczestnika pełnoletniego > Więcej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń