ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

Mammobus Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że organizuje po raz kolejny profilaktyczne badania mammograficzne. Badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii opłacanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia są bezpłatne.

Więcej...

 

HIV plakat KONIN A3 CMYK 2018 Badania w kierunku zakażenia wirusem HIV prowadzone będą w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, ul. Staszica 16 w Punkcie Przyjmowania Materiałów do Badań, pokój nr 20.

Badania przeprowadzane są w sposób dyskretny i nie wymagają podawania żadnych danych personalnych.
Wszyscy pracownicy Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) mają obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości o pacjencie, zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza, ustawą o zawodzie pielęgniarki, zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej i ustawą o ochronie danych osobowych.

Plakat 1 > Tutaj...

Plakat 2 > Tutaj...

Więcej...

DSC06473 (640x480)

W dniu 21.09.2018 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie przy ul. Staszica 16, odbył się po raz czwarty Festyn pod hasłem: „Tak się bawili nasi rodzice”. Spotkanie miało na celu promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, a także pokazanie najmłodszym jak się bawili ich rodzice w czasach, gdy nie było komputerów, internetu i telefonów komórkowych.”

Więcej...

Zdjęcia > Tutaj...

Odwarzni Wygrywaja

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że w dniu 27.09.2018r. odbyło się szkolenie w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Koninie dla koordynatorów wychowania zdrowotnego ze szkół ponadgimnazjalnych z miasta Konina i powiatu konińskiego, pedagogów, psychologów, pielęgniarek środowiska szkolnego na temat profilaktyki raka jądra

Więcej....

Zdjęcia > Tutaj...

grzyby

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie darmowych porad grzybowych w zakresie określania przynależności gatunkowej grzybów
udzielają grzyboznawcy:

w siedzibie, przy ul. Noskowskiego 4 Oddział Nadzoru – Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

  • Katarzyna Bąkowska
w siedzibie, przy ul. Staszica 16 Oddział Laboratoryjny - Punkt Obsługi Klienta
  • Jadwiga Niemiec
  • Kornel Łancuncewicz

Porady udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 7:25 do 15:00

Informacje nt. grzybów > Więcej...

Krotki film o HIV 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie zaprasza do współpracy przy realiza-cji konkursu dot. profilaktyki HIV/AIDS dla uczniów III klas gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem ,,Nie daj szansy AIDS”.
W roku szkolnym 2018/19 odbędzie się 15 edycja konkursu. Tegoroczne zadanie konkurso-we polega na wykonaniu przez uczniów filmu pt. ,,Krótki film o HIV”, który będzie propagował wiedzę o zakażeniach HIV i zakażeniach przenoszonych droga płciową.

- Regulamin konkursu > Tutaj...

- Karta zgłoszenia laureata etapu szkolnego > Tutaj...

- Zgoda opiekuna prawnego > Tutaj...

- Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu > Tutaj...

- Plakat zachęcający do udziału w konkursie > Tutaj...

Więcej...

logo bez tla

AKTUALNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z CHOROBAMI ZAKAŹNYMI I ZAKAŻENIAMI U LUDZI.                                    
Informacja z dnia 17.09.2018 r.

1. Nowe ognisko zachorowań na chorobę Ebola w Demokratycznej Republice Konga w Afryce
2. Zalecenia dla uczestników festiwali plenerowych i innych wydarzeń w okresie letnim
3. Aktualna sytuacja zakażeń wirusem MERS na Półwyspie Arabskim
4. Informacja na temat odry w Europie i na świecie
5. Poliomyelitis zagrożeniem dla zdrowia publicznego na świecie
6. Ogniska WZW typu A w Europie i Maroko
7. Informacja na temat zachorowań na Dengę na Wyspie Reunion, zamorskim terytorium Francji
na Oceanie Indyjskim oraz w Europie
8. Informacja na temat zachorowań na gorączkę denga oraz chikungunya na świecie
9. Informacja o występowaniu wirusa Zachodniego Nilu w Europie
10. Informacja na temat zachorowań na listeriozę w Europie, Australii oraz Afryce
11. Informacja na temat zachorowań na cholerę na świecie
12. Informacja na temat żółtej gorączki w Brazylii
13. Informacja dotycząca zakażeń wirusem Zika
14. Informacja na temat zachorowań wywołanych przez Salmonella Agona w Europie
15. Informacja na temat zachorowań na legionelozę we Włoszech

Więcej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń