ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

Bezpieczna szkola

Od dłuższego czasu w mediach zwraca się uwagę na przeciążone tornistry/plecaki, które noszone przez Wasze dzieci są obok braku aktywności fizycznej jednym z czynników wpływających na wy-stępowanie wad postawy i bólu kręgosłupa.
Zbyt ciężki tornister/plecak może zaburzyć prawidłowy rozwój kręgosłupa dziecka, skutkiem czego jest boczne skrzywienie kręgosłupa czyli skolioza. Ciężary noszone przez dzieci wpływają negatyw-nie na stawy biodrowe, kolana, a także stopy. Skutki wad postawy, nabyte w dzieciństwie ujawniają się najczęściej dopiero w dojrzałym wieku (zwyrodnienie, ból kręgosłupa i stawów, nieprawidłowo-ści w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych). Według danych Głównego Urzędu Statystyczne-go dotyczących stanu zdrowia ludności Polski w 2004r. odsetek dzieci w wieku 0-14 lat, u których odnotowano przewlekłe choroby kręgosłupa wynosił 1,2%, natomiast w 2009r. odnotowano wzrost o 0,3%.

Więcej...

Zalecenie dotyczące tornistrów szkolnych - Źródło WSSE Poznań - Ulotka 1
Jak wybrać właściwy tornister i dobrze go spakować - Ulotka 2

logo bez tla

Niniejszy materiał ma na celu podniesienie świadomości producentów owoców i warzyw na etapie produkcji pierwotnej w zakresie higieny produkcji żywności oraz obowiązku identyfikowalności środków spożywczych.
Państwowa Inspekcja Sanitarna zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) pełni nadzór między innymi nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia. Stosowane kompleksowe podejście do bezpieczeństwa żywności opiera się na kontrolowaniu wszystkich etapów łańcucha żywnościowego „od pola do stołu”. Zgodnie z art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541, z późn. zm.) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną żywności zobowiązane są do złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (wzór wniosku dostępny na stronie ww.psse-konin.pl w folderze „Pliki do pobrania”).

Więcej...

Dzien seniora

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że w dniu 6 października b.r. włączył się w obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych z inicjatywy Prezydenta Miasta Konina. Spotkanie odbyło się w hali sportowej MOSiR przy ul. Popiełuszki i przebiegało pod hasłem ,,Doskonali Dojrzali”.
Na hali przygotowane były stoiska wielu instytucji, które zapraszały Seniorów do skorzystania z prezentowanej oferty.

Więcej...

Zdjęcia Tutaj...

mamo tato

program przedszkolny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie uprzejmie informuje, że w dniu 01 października 2019 roku o godzinie 10.00 w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ul. Staszica 16, odbyło się szkolenie w zakresie realizacji programów edukacyjnych w nowym roku szkolnym 2019/20” dla koordynatorów wychowania zdrowotnego z przedszkoli.

Więcej...

Zdjęcia Tutaj...

AIDS

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, informuje o XVI edycji konkursu dla szkół ponadpodstawowych pod hasłem ,,Nie daj szansy AIDS” na wykonanie memu internetowego mający na celu propagowanie wiedzy o zakażeniach przenoszonych drogą płciową.
Konkurs jest jednym z wielu zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa wielkopolskiego, wynikających z Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017- 2021.

Więcej...

REGULAMIN KONKURSU NA MEM INTERNETOWY POD TYTUŁEM „NIE DAJ SZANSY AIDS> Więcej...
ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU NA UDZIAŁ W KONKURSIE > Więcej...
OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU > Więcej...
Karta zgłoszenia laureata etapu szkolnego konkursu na mem internetowy pod hasłem: „Nie daj szansy AIDS” do etapu powiatowego w Koninie i powiecie konińskim > Więcej...

logo bez tla 

Realizacja zagadnień wychowania zdrowotnego w placówkach oświatowo - wychowawczych powinna przebiegać zgodnie z podstawami programowymi w zakresie edukacji prozdrowotnej. W roku szkolnym 2019/2020 realizowane będą następujące programy edukacyjne w poszczególnych placówkach oświatowo - wychowawczych.

Więcej...

jasne jak slonce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie zachęca do zapoznania się z kampanią edukacyjno-informacyjną ,,Jasne jak słońce” prowadzoną przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny wraz z Ministerstwem Zdrowia. Kampania ma na celu informowanie o skutkach nadmiernego narażenia na promieniowanie UV i negatywnych aspektach korzystania z solariów.

Więcej...

grzyby 

Informujemy, iż prowadzony jest nabór kandydatów na KURS KLASYFIKATORA GRZYBÓW ŚWIEŻYCH zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U z 2011r. Nr 115 poz. 672) Kurs odbędzie się w terminie: od 23 września do 30 wrzesnia 2019 r.

Więcej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń