ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

logo bez tla

Zgodnie z ustawą „Prawo wodne” zorganizowane lokalizacje do kąpieli w wodach powierzchniowych to kąpieliska oraz miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli.
Kąpielisko to to wyznaczony przez radę gminy wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych wykorzystywany przez dużą liczbę osób. Kąpieliskiem nie jest pływalnia, basen pływacki lub uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny np. terapeutyczny, sztuczny zamknięty zbiornik wodny oddzielony od wód powierzchniowych i podziemnych.


Więcej...

bezpieczne wakacje sezon na kleszcza COVER 

W dniu 3 lipca 2020 r. rusza przygotowana przez Główny Inspektorat Sanitarny kampania społeczna pn.: „BEZPIECZNE WAKACJE – PRZEPIS GIS”, kierowaną do rodziny korzystającej z różnych form wypoczynku wakacyjnego.

Wakacje to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską, słońcem i zabawą. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas rodzinnych wakacji Główny Inspektorat Sanitarny w przystępny sposób będzie edukować, dostarczać i poszerzać niezbędną wiedzę i przydatne informacje oraz zwiększać świadomość tematów poruszanych w kampanii. Na stronie www.gis.gov.pl i profilach GIS w mediach społecznościowych będą publikowane przydatne informacje i praktyczne porady, które pozwolą zdrowo cieszyć się latem!

Więcej...

Papierosy 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, ze w związku z obchodami 31 maja ,,Światowego Dnia bez Tytoniu” 2020 w ,,Przeglądzie Konińskim”, nr 21 b.r. zamieszczona została Krzyżówka dla osób pełnoletnich. Uprzejmie informujemy, że zwycięzcami zostały osoby, które jako pierwsze nadesłały prawidłowo rozwiązaną krzyżówkę wraz z hasłem:
1. Pani Monika Niewiadowska, zam. Kleczew,
2. Pan Damian Jakubasz, zam. Tokary Drugie,
3. Pani Weronika Szymczak, zam. Posada.

Więcej...

swiatowy dzien bez tytoniu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że 31 maja to ,,Światowy Dzień bez Tytoniu”, obchodzony od 1987r. i ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia.
Misją wydarzenia jest podnoszenie świadomości o niebezpieczeństwach związanych z używaniem tytoniu, praktykach biznesowych firm tytoniowych oraz działaniach WHO w walce z epidemią tytoniu. Święto jest dobrą okazją, by wszyscy wspólnie mogli się zastanowić jak poprawić swoje zdrowie.

Więcej...

logo bez tla W związku z ogłoszeniem 2020 roku Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin (IYPH), EFSA uruchomiła mikrostronę internetową dedykowaną działalności Urzędu we współpracy z partnerami w zakresie zwalczania szkodników roślin i ochrony europejskich parków, upraw i ogrodów.
Strona będzie na bieżąco aktualizowana w miarę napływu nowych informacji, wpisując się w wysiłki podejmowane przez Międzynarodową Konwencję Ochrony Roślin (IPPC) i FAO w kierunku zwiększenia świadomości na temat zdrowia roślin w Europie i poza Europą.
Rośliny stanowią około 80 % żywności produkowanej na świecie. Corocznie - zgodnie z szacunkami FAO - około 40% plonów w skali globalnej ulega zniszczeniu przez szkodniki. Rozprzestrzenianiu patogenów sprzyjają zmiany klimatyczne oraz większa mobilność ludzi w celach turystycznych i zarobkowych.
W związku z powyższym Organizacja Narodów Zjednoczonych podjęła decyzję o ogłoszeniu 2020 roku Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin w celu zwiększenia świadomości, na temat wpływu ochrony zdrowia roślin na wspieranie wysiłków w kierunku położenia kresu problemowi głodu, zmniejszenia ubóstwa, ochrony środowiska naturalnego, zintensyfikowania rozwoju gospodarczego i przyczyniania się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ.
Dodatkowo rok 2020 jest rokiem wdrażania nowych unijnych przepisów dotyczących zdrowia roślin. EFSA przystępuje do realizacji wielu powiązanych projektów, które wspierają wysiłki Komisji Europejskiej w kierunku ochrony UE przed szkodnikami i chorobami roślin, a także przygotowaniu Państw Członkowskich w przyszłe zagrożenia. EFSA planuje realizację licznych działań wspierających IYPH w ciągu całego roku, które również zostaną uwzględniane na nowej stronie internetowej.
Dedykowana strona internetowa EFSA stwarza użytkownikom możliwość zagłębienia się w różnorodne zagadnienia, tj.:
  • specjalistyczne działania poglądowe dotyczące monitorowania pojawiających się szkodników przez EFSA,
  • nadzór nad szkodnikami wraz z zestawem narzędzi obejmujących karty badań szkodników, wytyczne odnośnie badań i dane statystyczne,
  • 20 głównych szkodników zidentyfikowanych przez Komisję Europejską,
  • rośliny wysokiego ryzyka, których nie wolno wprowadzać na terytorium UE,
  • ocena ryzyka szkodników i ich kategoryzacja.

Link do mikrostrony EFSA poświęconej zdrowiu roślin:
https://www.efsa.europa.eu/en/international-year-plant-health?utm_medium=email&utm_source=ms&utm_campaign=iyphlaunch

 

1. Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów I Lekarzy Chorób Zakaźnych z dnia 15-03-2020 Tutaj..

2. Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 15-03-2020 dla oddziałów zakaźnych. Tutaj...

3. Ankieta pacjenta zgłaszającego się z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 Tutaj...

4. Ankieta pacjenta zgłaszającego się z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 Tutaj...

5. Informacja dla pacjenta bezobjawowego po kontakcie z osobą z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 Tutaj...

6. Informacja dla pacjenta bezobjawowego Tutaj...

7. Ujednolicone zalecenia zawarte w Karcie Informacyjnej Izby Przyjęć wydawanej pacjentowi, od którego pobrano materiał do badania w kierunku SARS-CoV-2 Tutaj...

8. Ujednolicone zalecenia zawarte w Karcie Informacyjnej Izby Przyjęć wydawanej pacjentowi, od którego pobrano materiał do badania w kierunku SARS-CoV-2 Tutaj...

Konkurs

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie zaprasza do udziału w XX edycji konkursu antynikotynowego pod hasłem „Palić, nie palić - oto jest pytanie?” dla uczniów klas V szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
Zadaniem konkursowym tegorocznej edycji jest napisanie apelu do rówieśników pod hasłem ,,Palić, nie palić - oto jest pytanie?”, na temat szkodliwości używania e-papierosów.
Partnerem konkursu na etapie powiatowym są: Urząd Miejski w Koninie oraz Starostwo Powiatowe w Koninie.

REGULAMIN KONKURSU NA APEL POD HASŁEM.: „PALIĆ, NIE PALIĆ - OTO JEST PYTANIE?” > Więcej...

Więcej...

Szkol enie wychowania zdrowia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie uprzejmie informuje, że w dniu 19 lutego 2020 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ul. Staszica 16, odbyło się szkolenie w zakresie realizacji pilotażu programu ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne?” dla koordynatorów wychowania zdrowotnego z przedszkoli z miasta Konina i powiatu konińskiego.
Szkolenie zainicjowało nowy ogólnopolski program edukacyjny dla pięcio i sześcioletnich uczniów przedszkoli oraz ich rodziców i opiekunów. Program opracowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W szkoleniu udział wzięło 10 nauczycieli z przedszkoli z miasta Konina i powiatu konińskiego.

Więcej...

Zdjęcia Tutaj

Walentynki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie uprzejmie informuje, że po raz kolejny w ramach Akcji „Bezpieczne Walentynki 2020” zachęcaliśmy do przeprowadzania badań profilaktycznych w kierunku HIV/AIDS oraz dostarczaliśmy materiały edukacyjne do miejsc, które odwiedzane były w „Święto Zakochanych”, m.in. restauracje, pizzerie, biblioteki, kino. Zachęcaliśmy do podejmowania działań mających na celu zwiększenie wiedzy na temat HIV i AIDS. Dzięki uprzejmości dyrekcji Konińskiego Domu Kultury w miesiącu lutym b.r. emitowany jest spot promujący Kampanię „ Mam czas rozmawiać” w holu głównym KDK. Przeprowadziliśmy także w dniu 12.02.2020 r. dwa szkolenia dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Koninie w ramach kampanii społecznej pod hasłem ,,Mam czas rozmawiać” promującej dialog międzypokoleniowy.

Więcej...

Zdjęcia Tutaj

Mapa strony

Mapa zagrożeń