ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

logo bez tla

Niniejszy materiał ma na celu podniesienie świadomości producentów owoców i warzyw na etapie produkcji pierwotnej w zakresie higieny produkcji żywności oraz obowiązku identyfikowalności środków spożywczych.
Państwowa Inspekcja Sanitarna zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) pełni nadzór między innymi nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia. Stosowane kompleksowe podejście do bezpieczeństwa żywności opiera się na kontrolowaniu wszystkich etapów łańcucha żywnościowego „od pola do stołu”. Zgodnie z art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541, z późn. zm.) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną żywności zobowiązane są do złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (wzór wniosku dostępny na stronie ww.psse-konin.pl w folderze „Pliki do pobrania”).

Więcej...

Program edukacyjny

W roku szkolnym 2018/19 z inicjatywy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie w placówkach oświatowo - wychowawczych zrealizowano 10 programów edukacyjnych. W trakcie szkoleń inaugurujących nowy rok szkolny w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Koninie odbywały się narady, szkolenia dla przedstawicieli z placówek oświatowo - wychowawczych - koordynatorów wychowania zdrowotnego, w trakcie których szczegółowo przedstawiano założenia, wytyczne do realizacji programów edukacyjnych. Koordynatorzy wychowania zdrowotnego po spotkaniach otrzymywali materiały edukacyjne - poradniki ze scenariuszami zajęć, plakaty, kolorowanki dla dzieci, broszury dla uczniów, broszury dla rodziców, filmy edukacyjne, itp. do realizacji programów edukacyjnych.

Więcej...

Festyn Stare Miasto

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że w dniu 1 czerwca 2019 roku po raz pierwszy wsparliśmy swoim stoiskiem obchody Dni Starego Miasta..
Obchody Dni Starego Miasta rozpoczął Staromiejski turniej piłkarski skrzatów na boisku Orlik, po którym oficjalną część obchodów rozpoczął przemarsz Orkiestry Staromiejskiej, w dalszej kolejności odbyły się koncerty muzyczne.
W punkcie informacyjno-edukacyjnym przygotowanym przez PSSE w Koninie odbywały się:
- badania smokerlyzerem, alkogogle, narkogogle,
- samobadanie piersi,
- krzyżówki, zgadywanki i kolorowanki dla dzieci,
- zabawy ruchowe itd.

Więcej...

Zdjęcia Tutaj ...

SDbT 2019 final

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że w dniu 31 maja 2019r. po raz kolejny dołączyliśmy się do obchodów ,,Światowego Dnia bez Tytoniu”, tym razem na Targowisku Miejskim w Starym Koninie.
W punkcie informacyjno-edukacyjnym przygotowanym przez PSSE w Koninie odbywały się:
- badania smokerlyzerem,
- poradnictwo i bezpłatne rozdawnictwo materiałów edukacyjnych.
Celem akcji było zwrócenie uwagi na problem palenia papierosów, zachęcenie do badania oraz promowanie zdrowego stylu życia wolnego od nikotyny.

Więcej...

Zdjęcia Tutaj ...

Festyn TPD 2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że w dniu 25 maja 2019 roku po raz piąty wsparliśmy swoim stoiskiem Integracyjny Festyn Rodzinny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na skwerze przed Konińskim Domem Kultury.
Festyn rozpoczął marsz-happening, w którym uczestniczyły dzieci i młodzież szkolna.

Więcej...

Zdjęcia Tutaj ...

Podsumownie Plic nie palic 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że w dniu 24.05.2019r. w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Koninie odbyło się podsumowanie konkursu na przygotowanie komiksu pt.: „ Palić, nie palić – oto jest pytanie?”
W tym dniu odbyło się omówienie nadesłanych prac do PSSE w Koninie, wręczenie nagród laureatom konkursu oraz upominków i dyplomów uczestnikom konkursu. Kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia omówiła problematykę kleszczy w związku ze zbliżającymi się wakacjami. Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania udali się do Laboratorium PSSE w Koninie w celu zapoznania się z wykonywanymi badaniami. Po spotkaniu Kierownik Sekcji OZ i PZ oraz laureatka konkursu udzieliły wywiadu dla TV Wielkopolska.

Wiecej...

Zdjęcia Tutaj ...

31 maja 2019 

O szkodliwości palenia powiedziano już wszystko i wiele razy, ale powtarzać wciąż trzeba. Temu służyć ma Światowy Dzień bez Tytoniu.Święto obchodzone jest od od 1987 r. Światowa Organizacja Zdrowia stara się uświadamiać i ostrzegać przed zgubnymi skutkami palenia tytoniu - głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki. Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób, z czego ok. 200 mln to kobiety. Jeśli nie podjęte zostaną pilne działania zapobiegawcze, do roku 2030 tytoń może doprowadzić do zgonu ponad osiem milionów ludzi, z czego 2,5 miliona stanowić będą kobiety - ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia.

Wiecej...

Swiatowy dzien zdrowia 2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie uprzejmie informuje, że w ramach Światowego Dnia Zdrowia w dniu 12.04.2019 r. odbyła się akcja informacyjno – edukacyjna dla klientów Centrum Handlowego „Ferio” w Starym Mieście. W ramach stoiska promocji zdrowia przekazywane były:
- bezpłatne materiały edukacyjne,
- wykonywano badania smokerlyzerem,
- zapraszano na badania mammograficzne i cytologiczne przy PSSE w Koninie,
- rozdawano jabłka jako symbol zdrowia.

Więcej...

Zdjęcia Tutaj ...

fryzierzy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że w dniu 01.04.2019r. odbyły się 2 szkolenia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie nt. ,,Zapobieganie zakażeniom w gabinetach kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu oraz w SPA” dla 50 fryzjerów, kosmetyczek oraz pracowników SPA.
Prelegentem na szkoleniu była pani Beata Zalewska - specjalista nauk o zdrowiu , która swoim doświadczeniem i wiedzą merytoryczną podzieliła się z uczestnikami szkolenia na temat zapobiegania zakażeniom oraz przekazała informację nt. Podstawowych zasad higieny i dezynfekcji.
Uczestnicy spotkania po wysłuchaniu wykładu, dyskusji otrzymali materiały edukacyjne przydatne w pracy zawodowej.

Więcej...

Zdjęcia Tutaj ...

Mapa strony

Mapa zagrożeń