ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie jest podmiotem leczniczym, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski.

2. Siedzibą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie jest miasto Konin, natomiast obszarem jej działania miasto Konin i powiat koniński.

3. Stacja wpisana jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000023931.

4. Statut Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie został nadany Zarządzeniem Nr 321/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2012 r.

5. Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie został ustalony Zarządzeniem Nr 2/2017 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie z dnia 13 lutego 2017 r.

 

Do pobrania:

Mapa strony

Mapa zagrożeń