ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

SEKCJA HIGIENY PRACY
ul. Noskowskiego 4; 62 – 510 Konin
tel. 63 246 49 71; 63 246 49 74
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik Sekcji: Grzegorz Glinka
tel. 63 246 49 71

Do zadań Sekcji Higieny Pracy należy w szczególności:

 • prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz dokumentacji w zakresie chorób zawodowych,
 • nadzór nad zakładami pracy w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy, a w szczególności zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy,
 • nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania:
  1. substancji chemicznych i ich mieszanin,
  2. produktów biobójczych i substancji czynnych,
  3. prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,
  4. środków ochrony roślin,
  5. substancji powierzchniowo czynnych i detergentów;
 • nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie:
  1. występowania substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
  2. występowania szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,
  3. stosowania leków cytostatycznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  4. usuwania i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest
  5. klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);
 • nadzór nad zagadnieniami związanymi z rejestracją, oceną i udzielaniem zezwoleń dla substancji chemicznych (REACH),
 • udział w opracowywaniu opinii sanitarnych dotyczących rozwiązań projektowych w nowopowstałych lub modernizowanych zakładach pracy w zakresie higieny pracy,
 • prowadzenie postępowania wyjaśniającego w ramach Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do produktów chemicznych,
 • współpraca z podmiotami gospodarczymi w ramach wdrażania przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP),
 • prowadzenie postępowania w przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środka zastępczego lub produktu, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną,
 • prowadzenie postępowania w przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środka zastępczego lub nowych substancji psychoaktywnych;

Mapa strony

Mapa zagrożeń