ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ
ul. Noskowskiego 4; 62 – 510 Konin
tel. 63 246 49 76; 63 246 49 67
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik Sekcji: Wojciech Piotrowski
tel. 63 246 49 72 

Do zadań Sekcji Higieny Komunalnej należy w szczególności:

 • kontrola przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zakładów, instytucji, środków komunikacji publicznej oraz nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  2. obiektów i środków transportu publicznego,
  3. obiektów mogących negatywnie wpływać na zdrowie i życie ludzi,
  4. miejsc turystyczno-wypoczynkowych,
  5. obiektów usługowych;
 • nadzór sanitarny nad urządzeniami służącymi do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi wraz z poborem próbek wody według obowiązującej procedury poborowej,
 • prowadzenie monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprzez:
  1. sporządzanie harmonogramu i planu pobierania próbek wody,
  2. kompletowanie dokumentacji urządzeń wodnych,
  3. sporządzanie raportów i komunikatów,
  4. prowadzenie dokumentacji z zakresu monitoringu,
  5. szacowanie ryzyka zdrowotnego oraz dokonywanie prognoz,
  6. prowadzenie bazy danych Woda-Excel;
 • wydawanie ocen higienicznych dotyczących materiałów lub wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • nadzór nad pływalniami, kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpieli oraz jakością wody w tych obiektach;
 • konsultacja projektów technologicznych urządzeń wodnych i preparatów do uzdatniania wody,
 • opracowywanie informacji i ocen dotyczących:
  1. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz jakości wody w kąpieliskach, miejscach wykorzystywanych do kąpieli oraz w pływalniach,
  2. stanu sanitarnego podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc turystyczno-wypoczynkowych na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego;
 • zatwierdzanie systemu jakości badań laboratoriów zewnętrznych, badających próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na podstawie oceny dokumentacji i wyników kontroli prowadzonych przez Oddział Laboratoryjny,
 • koordynowanie nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zagadnień: higieny komunalnej, epidemiologii, higieny pracy, higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
 • wydawanie opinii sanitarnych podmiotom na wniosek w zakresie spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych i technicznych pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących postępowania ze zwłokami, w tym prowadzenie postępowania w sprawie zezwoleń na ekshumację oraz przewóz zwłok i szczątków.
 • prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • prowadzenie i aktualizacja systemu monitoringu jakości wody w kąpieliskach, w tym internetowego serwisu kąpielowego.

Mapa strony

Mapa zagrożeń