ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

Koronawirus 2019-nCoV

Aktualne dane odnośnie wirusa COVID -19 na terenie miasta i powiatu konińskiego

Na terenie miasta i powiatu konińskiego w dniu 30.03.2020 r. (godz. 12:00) z powodu podejrzenia COVID-19:

1. Stwierdzono 3 przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

2. Hospitalizowanych jest 9 osób.

3. Objętych kwarantanną jest 883 osób ( 34 z kontaktu, 849 granicznych ).

4. Objętych izolacją domową jest 9 osób.

5. Objęto nadzorem epidemiologicznym jest 13 osób.

 

zarazenia

 

 

ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKU KORONAWIRUSA ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH

Celem izolacji domowej jest odosobnienie chorego, który, po zbadaniu przez lekarza, nie wymaga hospitalizacji ze względu na stan zdrowia. Izolacja domowa jest stosowana u pacjentów, którzy mają dodatni wynik badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 i nie mają objawów choroby lub wykazują łagodne, umiarkowane objawy choroby COVID-19 (np. stan podgorączkowy, kaszel, ból gardła, osłabienie).


Osoby z kontaktu domowego z chorym mają najwyższe ryzyko zakażenia. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową podczas mówienia, kaszlu czy kichania albo poprzez dotyk skażonych przedmiotów.


W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia należy niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia informując o rozpoznaniu COVID-19 i izolacji w warunkach domowych celem przewiezienia do szpitala. Na pogorszenie mogą wskazywać uporczywa gorączka powyżej 39 stopni, duszność, bóle w klatce piersiowej, krwawienia z nosa, wybroczyny na skórze.

Więcej...

 

Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność - zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu związanemu z COVID-19

Targowiska i bazary są specyficznymi miejscami obrotu żywnością. Mogą być zorganizowane w różny sposób – jako obszary zadaszone i/lub place na wolnym powietrzu. Na ich terenie mogą znajdować się zarówno większe sklepy, sklepiki, jak również stragany z produktami spożywczymi. W celu zapobieżenia zagrożeniu jakim jest ryzyko zakażenia COVID-19 w tych miejscach handlu, rekomenduje się ich zarządcom stosowanie w rygorystyczny sposób wymagań higienicznych.
Główny Inspektor Sanitarny opracował wytyczne dostępne na stronie internetowej GIS pod adresem:

https://gos.gov.pl/aktualności/targowiska-bazary-na-ktorych-sprzedawana-jest-zywnosc--zalecane-dzialania-zapobiegajace-zagrozeniu-epidemiologicznemu-covid-19-koronawirus/

dotyczące wymagań i zasad dla sprzedawców żywności i innych produktów, ale także zarządców targowisk, bazarów.

Więcej...

 

Informacja dla osób z kontaktu z przypadkiem potwierdzonym przebywających w kwarantannie > Tutaj...


Regulamin aplikacji „Kwarantanna domowa” > Tutaj...

 

 

Kontrola sanitarna, nadzór epidemiologiczny, kwarantanna - wyjaśniamy > Tutaj...

 

 

Świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy > Tutaj...

 

 

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z osobą zmarłą, u której rozpoznano chorobę zakaźną Covid-19 Tutaj...

 

 

Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 19 marca 2020 r. dotycząca koniecznego zakresu mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19. > Więcej...

 

INFORMACJA
Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
dotycząca domów pomocy społecznej,
zakładów opiekuńczo-leczniczych, hospicjów

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przypomina się o wydanym Poleceniu Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2020 r. o czasowym ograniczeniu działalności domów pomocy społecznej, poprzez

 1. zakaz opuszczania terenu jednostki przez mieszkańców, za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych wymagających konsultacji medycznych,
 2. zakaz odwiedzin w domach pomocy społecznej,
 3. zakaz urlopowania mieszkańców

do dnia 25 marca 2020 r.

Niezmiernie ważnym jest otoczenie szczególną opieką i troską podopiecznych wyżej wymienionych placówek oraz przestrzeganie przez personel reżimu sanitarnego zgodnie z niżej wymienionymi zasadami

Więcej...

 

1. Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów I Lekarzy Chorób Zakaźnych z dnia 15-03-2020 Tutaj..

2. Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 15-03-2020 dla oddziałów zakaźnych. Tutaj...

3. Ankieta pacjenta zgłaszającego się z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 Tutaj...

4. Ankieta pacjenta zgłaszającego się z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem II SARS-COV-2 Tutaj...

5. Informacja dla pacjenta bezobjawowego po kontakcie z osobą z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 Tutaj...

6. Informacja dla pacjenta bezobjawowego Tutaj...

7. Ujednolicone zalecenia zawarte w Karcie Informacyjnej Izby Przyjęć wydawanej pacjentowi, od którego pobrano materiał do badania w kierunku SARS-CoV-2 Tutaj...

8. Ujednolicone zalecenia zawarte w Karcie Informacyjnej Izby Przyjęć wydawanej pacjentowi, od którego pobrano materiał do badania w kierunku SARS-CoV-2 Tutaj...

 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
DLA OBIEKTÓW HOTELARSKICH
w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem
Warszawa, 28.02.2020 r.

 

Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów gdzie stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają one kryteriów dla przypadku podejrzanego o zakażenie lub zachorowanie.

Ryzyko, że goście lub personel hotelu mogą zostać zarażeni przebywając na terenie hotelu, jest obecnie bardzo niskie. Ważne jest, aby hotel zapewniał gościom informacje na temat koronawirusa.

Obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań takich jak kwarantanna dla wszystkich osób powracających z regionów, w których stwierdzono z utrzymującą się transmisją koronawirusa np. Włoch, czy zamykanie hoteli.

Więcej...

Informacja przygotowana na podstawie
rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego

dla branży handlowej

w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

W obiektach handlowych zaleca się:

 1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
 2. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych.
 3. Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów handlowych wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 4. Upewnić się, że osoby przebywające w obiektach handlowych mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
 5. Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
 6. Wywiesić w widocznym miejscu informacje jak skutecznie myć ręce.
 7. Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu bhp.
 8. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas wizyt w placówkach handlowych NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 9. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
  Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku, ani na produkty spożywcze.
 10. Zapewnić, aby pomieszczenia handlowe były czyste i higieniczne:
  - powierzchnie dotykowe takie jak: kasy samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze) także wózki, koszyki muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;
  - wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.

NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe!
Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.

Ważne!
Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 

Komunikat dla podróżujących nr 44

Warszawa, 9 marca 2020 r.
(Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC i CDC)

Zachorowania na COVID-19
(zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) - aktualizacja

 

W ostatnich tygodnia obserwuje się rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19 - chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 w Europie. Zgodnie z raportem WHO z dnia 8 marca 2020 r, niemalże 30 krajów Europy dotkniętych jest już lokalna transmisją wirusa SARS-CoV-2.

Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje zaniechanie podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

Na podstawie danych dotyczących oceny ryzyka opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Francji (departament Oise w Regionie Hauts-de-France, region Ile-de France, departament Górna Sabaudia w regionie Owernia-Rodan-Alpy, departament Morbihan w regionie Bretania), Niemiec (Nadrenia Północna-Westfalia) i Japonii.

W przypadku osób przebywających poza terenami Polski, w krajach dotkniętych lokalna transmisją wirusa SARS-CoV-2 (Informacje dot. krajów z lokalną transmisją wirusa można znaleźć w raportach dziennych WHO pod adresem:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ ), zalecamy zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce Informacje dla podróżujących. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Chin do dnia 25 kwietnia 2020 r.

Więcej...

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że informacje na temat zachorowań wywołanych nowym typem koronawirusa pochodzącym z Chin (SARS CoV2) są aktualizowane i dostępne na stronach:

Głównego Inspektoratu Sanitarnego (Zakładka Aktualności) https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób Zakaźnych (ECDC) https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019


 

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z WŁOCH
(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) Warszawa, 29.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze Włoch obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś we Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.


2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

 1. a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
 2. b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:
  - bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  - lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

 

Plakat koronowirus

 

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH
(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Warszawa, 24.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

Broszura Jak skutecznie myc rece

Zasady postępowania w PODRÓŻY LOTNICZEJ oraz w portach lotniczychw związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) > Tutaj...

 

CO WARTO WIEDZIEĆ O WIRUSIE

Koronawirusy – gatunki wirusów, których nosicielami mogą być ssaki lub ptaki.
Pierwsze szczepy ludzkiego koronawirusa zidentyfikowano w latach 60. XX wieku. Wyróżniono kilka szczepów z czego dwa odpowiedzialne są za cykliczne (co 2 – 4 lata) epidemie zakażeń dróg oddechowych występujące najczęściej w okresie późnej jesieni, zimy i wczesnej wiosny. Uważa się, że koronawirusy są odpowiedzialne za 10–20% wszystkich przeziębień. Grupa tych wirusów powoduje choroby u ludzi, od zwykłego przeziębienia po cięższe, a nawet śmiertelne choroby, takie jak zespół oddechowy Bliskiego Wschodu (MERS) i zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS). Wcześniejsze ciężkie choroby związane z koronawirusem, takie jak SARS i MERS, posiadały mniejszą zdolność transmisji niż grypa, ale były podatne na duże zlokalizowane i szpitalne ogniska. Śmiertelność z powodu zakażeń SARS i MERS była również znacznie wyższa niż w przypadku zakażeń grypą.

Aktualne informacje i wytyczne dotyczące 2019-nCoV > Więcej...

Informacja dotycząca koronawirusa 2019-nCoV – postępowanie dla podróżujących > Więcej...

Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ > Więcej...

Więcej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń