ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia w ramach Ogólnopolskiego programu Edukacyjnego „Trzymaj formę!”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zapraszają do udziału w VII edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia, organizowanej w ramach Ogólnopolskiego programu Edukacyjnego „Trzymaj formę!”.

Więcej...

Regulamin Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2017/2018 > Więcej...

Instrukcja zgłaszania szkoły do udziału w Konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!" rok szkolny 2017/2018 > Więcej...

Zał nr 1 program merytoryczny 2017r.
Zał nr 2 wykaz literatury 2017r.
Zał nr 3 postępowanie Komisji Konkursowej 2017r.
Zał nr 4 Harmonogram konkursu 2017r.
Zał nr 5 funkcjonalność Internetowego Systemu Konkursowego 2017r.
Zał nr 6 wykaz danych teleadresowych WSSE 2017r.
Zał nr 7 zgoda rodziców 2017r.


Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę" współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Partnerami programu są: Agencja Rynku Rolnego oraz Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie.

Patronami honorowymi programu są: Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia, Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Instytut Żywności i Żywienia, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie oraz Federacja Konsumentów.

Celem programu "Trzymaj Formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Program „Trzymaj Formę!” pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.

Zainteresowane programem szkoły otrzymują nieodpłatnie zestaw nowoczesnych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla nauczycieli, rodziców i uczniów w skład których wchodzą: poradnik dla nauczycieli, broszura dla uczniów, ulotka dla rodziców oraz plakat z Talerzem Zdrowia.

W programie mogą uczestniczyć wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły gimnazjalne oraz podstawowe ( klas V i VI). Szkoły zainteresowane przystąpieniem do programu proszone są o kontakt z właściwą terenowo Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Pracownicy Pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej pełnią funkcję lokalnych koordynatorów programu i aktywnie wspierają szkoły w jego realizacji.

Program „Trzymaj Formę!” zapoczątkowany został w roku 2006, obecnie trwa XI edycja (rok szkolny 2016/2017).
Hasło przewodnie XI edycji Programu: „Trzymaj formę aktywnie i zdrowo”.
Dla celów Programu została stworzona interaktywna strona internetowa: www.trzymajforme.pl.

Sprawozdanie z realizacji X edycji programu „Trzymaj Formę!” w woj. wielkopolskim.

Mapa strony

Mapa zagrożeń