ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

Badania wody

Oddział Laboratoryjny PSSE w Koninie wykonuje badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody:  

   • przeznaczonej do spożycia przez ludzi (z wodociągów publicznych, lokalnych, studni przydomowych),

   • surowej ze studni wierconych,

   • butelkowanej mineralnej, źródlanej i stołowej,

   • z basenów kąpielowych i kąpielisk zorganizowanych na wodach powierzchniowych,

   • ciepłej w kierunku bakterii Legionella,

  • dla potrzeb „sztucznej nerki” (płyny dializacyjne ) w szpitalach.

 

Próbki do badań mogą być pobierane i dostarczane do laboratorium przez uprawnionego próbkobiorcę lub bezpośrednio przez klienta.

 

Do czytania i pobrania:  

1. Zakres badań

2. Przyjmowanie próbek do badań

3. Instrukcje pobierania, utrwalania i transportu próbek wody

4. Druki - zlecenia:

Mapa strony

Mapa zagrożeń