ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

Mapa strony

Mapa zagrożeń

×

 UWAGA!

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie.

informuję, iż zgodnie z zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r.
dzień 2 maja 2019 r. jest dla pracowników administracji rządowej dniem wolnym od pracy
natomiast

dzień 11 maja (sobota) jest dniem pracującym.