ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

E-Papierosy

8 września 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2016.1331). Główne zmiany dotyczą palenia papierosów elektronicznych oraz nowatorskich wyrobów tytoniowych (tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów, tytoniu fajkowego, tytoniu do fajki wodnej, cygar, cygaretek, tytoniu do żucia, tytoniu do nosa lub do stosowania doustnego). Na mocy nowych przepisów palenie e-papierosów, jak tradycyjnego tytoniu, jest zakazane w miejscach publicznych: przystankach, szkołach czy szpitalach.

Natomiast w miejscu pracy muszą powstać palarnie. W restauracjach, barach i klubach mogą powstawać lub być wydzielane specjalne pomieszczenia, w których będzie można palić e -papierosy. Aby kupić liquidy (płyny do e-papierosów) i same e-papierosy, trzeba mieć ukończone 18 lat. Sprzedaż e-papierosów i liquidów została zakazana w Internecie, również obowiązuje zakaz ich promowania i reklamowania.

Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii opublikowały raport „E-papieros – pomaga czy szkodzi?” zrealizowany przez instytucje państwowe w ramach projektu KIK 68 -„Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Poniżej zamieszczamy treść raportu.

Poruszenie w Europie wywołał również słynny raport o e-papierosach pt „Wpływ e-papierosów na zdrowie w porównaniu do papierosów tradycyjnych w świetle badań naukowych" opublikowany przez Public Health England. Został zamówiony przez Smoking Institute, u dr hab. n. med. - Kierownika Zakładu Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prof. Andrzej Sobczak wraz z zespołem prowadzi od kilku lat badania dotyczące e – papierosów. W raporcie opisano dość szczegółowo, ale w sposób łatwy do zrozumienia dla czytelników niebędących specjalistami w zakresie chemii czy medycyny, badania chemiczne nad składem e-liquidu.

Profesor opiera się na publikacjach z całego świata, ale też na tych, które powstały w Polsce.

Poniżej zamieszczamy treść raportu opublikowany przez Public Health England.

Mapa strony

Mapa zagrożeń