ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

Nie Pal Przy Mnie, Proszę

Program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę” skierowany został do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest zachęcanie do niepalenia oraz wykształcenie u dzieci umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Cele szczegółowe:
Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
Wykształcenie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.
Uświadomienie, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia.
Uwrażliwienie na szkodliwość dymu papierosowego.
Omówienie problemu biernego palenia.
Wykształcenie u dzieci umiejętności asertywnego reagowania wobec osób, które przy nich palą papierosy.
Program zakłada przeprowadzenie jednego spotkania warsztatowego dla rodziców oraz pięciu spotkań warsztatowych dla dzieci. Warsztat dla rodziców odbywa się przed rozpoczęciem zajęć z dziećmi. Po prezentacji programu omawia się trzy tematy: przyczyny podejmowania prób palenia tytoniu przez dzieci i młodzież, fazy uzależnienia od tytoniu oraz skutki biernego palenia.

Warsztaty dla dzieci obejmują następujące tematy:
Co to jest zdrowie?
Od czego zależy nasze zdrowie?
Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone?
Nie pal przy mnie, proszę.
W zajęciach wykorzystuje się różnorodne metody aktywizujące, dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci: „burzę mózgów”, krzyżówki, układanki, „narysuj i napisz”, dramę, pracę w grupach i ćwiczenia oddechowe.

Opracowania:
Realizacja Programu Edukacji Antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pt. „Nie Pal Przy Mnie, Proszę”
Zbiorcza informacja z realizacji programu edukacji tytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pt. „Nie Pal Przy Mnie, Proszę” w roku szkolnym 2013/2014
Program wyposażony jest w książeczkę „Nie pal przy mnie, proszę”, zawierającą scenariusze zajęć z dziećmi, a także plansze, rysunki i krzyżówki oraz „Przewodnik dla nauczycieli” zawierający między innymi scenariusz zajęć dla rodziców, wiele cennych wskazówek metodycznych dla realizatorów programu, list do rodziców, ankiety i kwestionariusze.
W roku szkolnym 2014/2015 w programie wzięło udział 49172 uczniów z klas I-III 834 szkół podstawowych oraz 19603 ich rodziców i opiekunów. Brali oni udział w pogadankach, festynach i wycieczkach.
Program został pozytywnie odebrany przez realizatorów oraz dobrze wpisał się w realizację szkolnych programów profilaktyki. Oceniono go jako dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów. Podręcznik oraz scenariusze dają możliwość prowadzenia zajęć w ciekawy sposób.

Poniżej znajdują się materiały do pobrania i samodzielnego druku:
„Nie pal przy mnie, proszę” - broszura, okładka.

PODSUMOWANIE PROGRAMU - 2016 r.
PODSUMOWANIE PROGRAMU - 2015r.

Zbiorcza informacja z realizacji programu edukacji tytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pt. „Nie Pal Przy Mnie, Proszę” w roku szkolnym 2014/2015

Mapa strony

Mapa zagrożeń